Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Kontakt

tel. 91 449-56-39, lub 91 449-56-79 (sekr. zakładu)
e-mail: Elzbieta.Czekiel-Switalska@zut.edu.pl