Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Spis publikacji


rok

publikacje

2016

56. Czekiel-Świtalska E. TOWN PLANNING AND LOCAL SPATIAL MANAGEMENT PLANTEKA KOMISJI URBANISTYKI I ARCHITEKTURY PAN ODDZIAŁ W KRAKOWIE. TOM XLIV (2016), str. 329-337, ISSN 0079-3450, eISSN 2450-0038

55. Czekiel-Świtalska E. DEVELOPMENT OR PLANNING? A STUDY OF POLISH CONDITIONS. VI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE FROM THE SERIES "PHENOMENA OF BORDERLAND", THE ROLE OF SPATIAL PLANNING IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT, str. 16

54. Czekiel-Świtalska E. ZAWÓD URBANISTY A PRAKTYKA ZAWODOWA W POLSCE THE URBAN PLANNER PROFESSION AND PROFESSIONAL PRACTICE IN POLAND. Str. 187-204, ISSN 1895-3247

2015

53. Czekiel-Świtalska E. Zwoliński A. Port położony w centrum miasta / Port lokated in the very city center. V Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Fenomeny Pogranicza

2014

52. Czekiel-Świtalska E. KWALIFIKACJE ZAWODOWE OSÓB MOGĄCYCH WYKONYWAĆ ZAWÓD URBANISTY W ŚWIETLE NOWYCH UWARUNKOWAŃ PRAWNYCH Z 2014 ROKU/PROFESSIONAL QUALIFICATIONS OF PERSONS BEING ABLE TO PERFORM THE PROFESSION OF URBAN PLANNER IN VIEW OF THE NEW LEGISLATION FROM 2014. Str. 104-115. ISSN 2353-7558, ISBN 978-83-62198-16-0 / Metropolitan przegląd naukowy. nr 2/2014 Instytut Metropolitalny, Uniwersytet Gdański

51. Czekiel-Świtalska E. Rozdział monografii: "Creative urbanism" The 100 th anniversary of the urban planning education at Lviv Polytechnic. Wpływ wybranych zasobów naturalnych na projektowanie urbanistyczne w mieście / The impact of selected natural resoureces on urban design in the city 2014, str. 709-715, ISBN 978-617-607-677-3

2013

50. Czekiel-Świtalska E., Fazy sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w świetle uwarunkowań prawnych, Przestrzeń i Forma nr 20, Szczecin, 2013. Wyd. SFERA, ISSN: 1895-3247. str. 231-242

49. Czekiel-Świtalska E. Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a budżet gminy. Szczecin 2013. Czasopismo Przestrzeń i forma nr 19. Wyd. SFERA

48. Czekiel-Świtalska E. Konieczne zmiany w miejscowym planowaniu przestrzennym w Polsce. Szczecin 2013, Czasopismo Przestrzeń i forma nr 19. Wyd. SFERA, str.135-150

2012

47. Czekiel-Świtalska E., Kształtowanie otoczenia budynku w zabudowie jednorodzinnej - aspekty prawne, Przestrzeń i Forma nr 18, Szczecin, 2012, Wyd. SFERA, ISSN: 1895-3247, str. 201-212

46. Czekiel-Świtalska E. Konsultacje społeczne w planowaniu miejscowym - wybrane zagadnienia. Szczecin 2012. Czasopismo Przestrzeń i forma nr 17. Wyd. PAN o/Gdańsk, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, WBiA, IAiPP; Wydawca SFERA. str. 325-338

2011

45. Bal W., Czekiel-Świtalska E., Pawłowski W., Raczyński M., Szymski A. Architektura polska lat 1976-2001 na obszarze Pomorza Zachodniego. Wyd. ZAPOL. Szczecin 2011, wydanie specjalne 2014. ISBN 978-83-7518-270-5, ISBN 978-83-64070-24-2

44. Czekiel-Świtalska E. Wybrane zagadnienia prawne a praktyka w planowaniu miejscowym Czasopismo naukowe „Przestrzeń i forma.”, wyd. Szczecińska Fundacja Edukacji i Rozwoju Addytywnego „SFERA”. Szczecin, r. 2011, nr 16, str.397-408

43. Czekiel-Świtalska E. Wybrane zagadnienia prawne i realizacyjne planowania miejscowego. Czasopismo naukowe „Przestrzeń i forma.”, wyd. Szczecińska Fundacja Edukacji i Rozwoju Addytywnego „SFERA”. Szczecin, r. 2011, nr 15, str.289-302

2010

42. Czekiel-Świtalska E. Planowanie przestrzenne a zagrożenia. „Czasopismo Techniczne”, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2010 – niepublikowany

41. Czekiel-Świtalska E. Harmonia i ład jako element racjonalnego rozwoju miasta. HARMONY AND ORDER AS ELEMENT OF RATIONAL DEVELOPMENT OF CITY. „Czasopismo Techniczne”  6A/2010, zeszyt 14, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2010

40. Czekiel-Świtalska E. Tożsamość miejsca a kultura zagospodarowania. Identity of place and culture of urban development. „Architectus” nr 2(28), Wrocław 2010

39. Czekiel-Świtalska E. Publiczne przestrzenie piesze, ich zagospodarowanie i funkcja. PEDESTRIAN PUBLIC SPACES – SPATIAL ARRANGEMENT AND FUNCTIONS. Czasopismo naukowo-dydaktyczne pod patronatem PAN „Przestrzeń i forma.”, wydawnictwo: Szczecińska Fundacja Edukacji i Rozwoju Addytywnego „SFERA”, druk: „hogben” Szczecin, r. 2010, nr 14, str.149-170

38. E. Czekiel – Świtalska, H. Freino, A. Zwoliński, P Wachowicz. ”Międzynarodowe warsztaty studenckie Floating Garden 2050 na terenie Glinki-Kraśnica w Szczecinie”, „International Students Workshop Floating Garden 2050, on Glinki-kraśnica area in Szczecin, Poland” ” Czasopismo naukowo-dydaktyczne pod patronatem PAN „Przestrzeń i forma.”, wydawnictwo: Szczecińska Fundacja Edukacji i Rozwoju Addytywnego „SFERA”, druk: „hogben” Szczecin, r. 2010, nr 13, str.359-374

37. Czekiel-Świtalska E. Rola zieleni w mieście na przykładzie Szczecina. THE ROLE OF GREENERY IN CITY – THE CASE OF SZCZECIN CITY CENTRE. Czasopismo naukowo-dydaktyczne pod patronatem PAN „Przestrzeń i forma.”, wydawnictwo: Szczecińska Fundacja Edukacji i Rozwoju Addytywnego „SFERA”, druk: „hogben” Szczecin, r. 2010, nr 13, str.165-182

2009

36. Czekiel-Świtalska E. Rozwój miasta a jego warunki geograficzno-przyrodnicze i spuścizny historyczne na przykładzie Szczecina. DEVELOPMENT OF CITY AGAINST ITS ENVIRONMENTAL CONDITIONS AND HISTORIC HERITAGE. THE CASE OF SZCZECIN CITY. Czasopismo naukowo-dydaktyczne pod patronatem PAN „Przestrzeń i forma.”, wydawnictwo: Szczecińska Fundacja Edukacji i Rozwoju Addytywnego „SFERA”, druk: „hogben” Szczecin, r. 2009, nr 12, str.233-250

35. Czekiel-Świtalska E. Nauczanie architektury i urbanistyki a wybrane uwarunkowania prawne. INSTRUCTING OF ARCHITECTURE and TOWN PLANNING AND CHOSEN LEGAL CONDITIONALITY. Czasopismo naukowo-dydaktyczne pod patronatem PAN „Przestrzeń i forma.”, wydawnictwo: Szczecińska Fundacja Edukacji i Rozwoju Addytywnego „SFERA”, druk: „hogben” Szczecin, r. 2009, nr 11, str.83-92

34. Czekiel-Świtalska E. Pęski W. Zwoliński A. Internet w prowadzeniu zajęć na przedmiocie „Zarządzanie Miastami”. Czasopismo naukowo-dydaktyczne pod patronatem PAN „Przestrzeń i forma.” nr 11, wydawnictwo: Szczecińska Fundacja Edukacji i Rozwoju Addytywnego „SFERA”, druk: „hogben” Szczecin, r. 2009, str.233-240,

33. Czekiel-Świtalska E Zatrzymanie przemijania starówek. To stop old Towns from doming to an end. „Czasopismo Techniczne” 1-A/2009, zeszyt 7, rok 106, Politechnika Krakowska, wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2009

2008

32. Czekiel-Świtalska E. Przestrzenne rozmieszczenie budynków Wyższych Uczelni. Czasopismo naukowo-dydaktyczne pod patronatem PAN „Przestrzeń i forma.” nr 10, wydawnictwo: „hogben” Szczecin 2008, str. 205-214

31. Czekiel-Świtalska E Przestrzeń centrotwórcza miasta związanego z obszarem wodnym. Czasopismo naukowo-dydaktyczne pod patronatem PAN „Przestrzeń i forma.” nr 10, wydawnictwo: „hogben” Szczecin 2008, str.45-54

30. Czekiel-Świtalska E. Tożsamość miasta Szczecina. The Identity of City of Szczecin. Czasopismo Techniczne: „Architektura” z.2-A/2008, zeszyt 7 (rok 105); wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2008; str. 131-137

29. Czekiel-Świtalska E. Znak miejsca a nowoczesna przestrzeń architektoniczna. The Sign of a Place in Modern Architectural Space. „Architektura” z.6-A/2008, zeszyt 15 (rok 105); Instytut Projektowania Architektonicznego, Wydział Architektury, Politechnika Krakowska; wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2008; str. 282-287;

2007

28. Czekiel-Świtalska E. Piękono współczesnej przestrzeni architektonicznej i jego wpływ na człowieka, w Czasopismo techniczne z. 6-A/2007, wydawnictwo Politechnika Krakowska, Kraków. Zeszyt 13/2007

27. Czekiel-Świtalska E. Wydarzenia, Czasopismo „Przestrzeń i forma.” nr 9, wydawnictwo: „hogben” Szczecin. 2007,

26. Czekiel-Świtalska E . Otwarcie Galerii przy Instytucie Architektury I Planowania Przestrzennego. „INŻYNIER” Czasopismo Politechniki Szczecińskiej • kwartalnik • Rok VII numer 4(27) • Styczeń 2007

25. Czekiel-Świtalska E., Świtalska A. Projektowanie współczesnej przestrzeni mieszkaniowe.Czasopismo „Przestrzeń i forma” nr 9, wydawnictwo: „hogben” Szczecin. 2007

24. Czekiel-Świtalska E. Rozwój przestrzenny a planowanie miejscowe, w czasopiśmie: „Przestrzeń i forma.” nr 7/8, wydawnictwo: „hogben”. Szczecin. 2007

23. Czekiel-Świtalska E. Planowanie miejscowe a budżet miasta. THE LOCAL PLANNING AND A CITY BUDGET, Czasopismo „Przestrzeń i forma” nr 6, wydawnictwo: „hogben” Szczecin. 2007

2006

22. Czekiel-Świtalska E . „Wydarzenia. Tekstografia. Otwarcie galerii przy Instytucie Architektury i Planowania Przestrzennego. Waldemar Wojciechowski – obrazy, obiekty, instalacje.” Artykuł recenzowany w czasopiśmie naukowo-dydaktycznym pod patronatem PAN „Przestrzeń i forma.” Nr 4. Wydawnictwo: „hogben”. Szczecin; r. 2006, str.317-330

21. Czekiel-Świtalska E. Wpływ planowania przestrzennego na rozwój miasta”, w czasopiśmie: „Przestrzeń i forma” nr 4, wydawnictwo: „hogben”. Szczecin. 2006

20. Arlet P. Czekiel-Świtalska E. „Pogańskie świątynie Słowian Zachodnich”, w czasopiśmie: „Przestrzeń i forma” nr 3, wydawnictwo: „hogben”. Szczecin. 2006,

19. Czekiel-Świtalska E. „Wydarzenia.”, w czasopiśmie: „Przestrzeń i forma” nr 3, wydawnictwo: „hogben” Szczecin. 2006,

18. Czekiel-Świtalska E. „Przykład prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu.”, w czasopiśmie: „Przestrzeń i forma” nr 3, wydawnictwo: „hogben” Szczecin 2006

17. Czekiel-Świtalska E. „Poczucie bezpieczeństwa w zespołach zabudowy mieszkaniowej, kako jeden z elementów zdrowia psychicznego mieszkańców”  „SENSE OF SECURITY IN CLUSTERS OF HOUSES AS ONE OF ELEMENTS INHABITANT’S PSYCHICAL HEALTH”, IV Sympozjum „Architektura i technika a zdrowie”, Politechnika Śląska, Gliwice, Wyd: Zakład Graficzny PŚ, 2006 r.

2005

16. E. Czekiel-Świtalska, Poczucie bezpieczeństwa w przestrzeni bezpośredniego zamieszkania, Sense of security in the immediate space of our dwelling. Konferencja naukowa Przestrzeń bezpieczna, wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków 2005.

15. Czekiel-Świtalska E Przestrzeń przydomowa jako czynnik integracji mieszkańców.”, Czasopismo „Przestrzeń i forma.” nr 2, wydawnictwo: „hogben” Szczecin. 2005,.

14. Czekiel-Świtalska E Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a skutki ekonomiczne jego uchwalenia. Czasopismo „Przestrzeń i forma.” nr 1, wydawnictwo: „hogben” Szczecin 2005,.

13. Czekiel-Świtalska E. Public space At a place of domocile as element integrating inhabitants. Przestrzeń publiczna w miejscu zamieszkania jako element integrujący mieszkańców. w: materiałach konferencyjnych „Public space of contemporary city.”-  „Przestrzeń publiczna współczesnego miasta.”, Instytut Projektowania Urbanistycznego, Wydział Architektury, Politechnika Krakowska; wydawnictwo PK, z. 9-A/2005, Kraków 2005

12. Arlet P., Czekiel-Świtalska E. Widespread reach of motives used In vernacular architecture of Pomerania Region., w: materiałach pokonferencyjnych „Traditional Craft In 21st Century Architecture.”, Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Szczecińska; Szczecin, 2005 r.; wydawnictwo „printshop” – 50%.

2004

11. Czekiel-Świtalska E, Słojewski R pt Ekonomiczne skutki w procesie gospodarowania przestrzenią a określenie wartości renty planistycznej. Wyd. Zachodnia Okręgowa Izba Urbanistów we Wrocławiu. Szczecin 2004r. 90 %.

2003

10. Czekiel-Świtalska E, Słojwski R, Witkiewicz Z., Metody sporządzania prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego opublikowany w zeszycie Wrocław 2000 Plus. Studia nad strategią miasta. Copyright by Biuro Rozwoju. Wrocławia. 2003 r. – 33 %

2002

9. Czekiel-Świtalska E, Słojewski R. Przesłanki metodyczne w określaniu wartości przestrzeni urbanistycznej, wygłoszony i opublikowany na Krajowej Konferencji Naukowo-Technicznej pt. „Normy zawodowe rzeczoznawców majątkowych w perspektywie integracji z Unią Europejską”- Opole 2002 - 90%.

2001

8. Czekiel-Świtalska E, Słojewski R.. Elektrownie wiatrowe jako czynniki aktywizacji terenów wiejskich opublikowany w Zeszytach Naukowych Towarzystwa Rozwoju Obszarów Wiejskich (zeszyt nr 3), wyd. Towarzystwo Rozwoju Obszarów Wiejskich. Olsztyn - 2001r - 90%.

7. Czekiel-Świtalska E, Słojewski R. Prognoza skutków finansowych wynikających z uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego. I Konferencja Naukowo-Techniczna PSRWN pt: “Współdziałanie rzeczoznawców majątkowych, urbanistów i gmin w procesie sporządzania i realizacji opracowań planistycznych”. Gdańsk 2001 - 90%.

2000

6. Czekiel-Świtalska E, Słojewski R. Skutki finansowe uchwalania planów zagospodarowania przestrzennego na obszarach wiejskich (prognoza finansowa). IX Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych w Toruniu, wrzesień 2000 - 80%.

1999

5. Czekiel-Świtalska E, Renta planistyczna jako dodatkowe źródło dochodów gmin. Seminarium szkoleniowe pt. “Gminy w nowej rzeczywistości planistycznej. Wyd. TUP oddział w Szczecinie. Międzyzdroje 1999 r.

4. Czekiel-Świtalska E, Słojewski R. Wpływ rzeczoznawcy majątkowego na tworzenie wartości przestrzeni urbanistycznej w planowaniu miejscowym. VIII Krajowa Konferencja Rzeczoznawców majątkowych. Łódź 1999 - 90%.

1998

3. Czekiel-Świtalska. E. Rola wartości przestrzeni architektonicznej w procesie tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, Politechnika Warszawska. Warszawa. 1998 r.

1997

2. Czekiel-Świtalska E. Aspekty zmiany wartości nieruchomości, w procesie tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Seminarium problemowe Problemy funkcjonowania ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, związane z procedurą wyłączania gruntów rolnych i leśnych z produkcji oraz określania wartości nieruchomości w tworzeniu planów miejscowych. Wyd. RBGP w Szczecinie. Szczecin-Kamień Pomorski. 1997

1995

1. Czekiel-Świtalska E. Czynniki optymalizacji procesu wyboru formy zagospodarowania przestrzennego z uwagi na zmianę wartości nieruchomości wynikającą z ustaleń zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Międzyuczelniane zeszyty naukowe Urbanistyka. Wyd. Akapit –DTP. Warszawa. 1995