Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Urbanistyka S2, N2 sem. 1

Prowadzący przedmiot

dr inż. arch. Elżbieta Czekiel-Świtalska
tel. 91 449-56-39, lub 91 449-56-79 (sekr. zakładu)
e-mail:
eczekiel@ps.pl
pokój 315


dr inż. arch. Adam Zwoliński
tel. 91 449-56-38
e-mail:
azwolinski@ps.pl
pokój 323