Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

International Student Workshop space & FORM 2013

International Student Workshop space & FORM


Spatial integration of Łarpia river – Police boulevards


June, 2 - 8, 2013


Place: architecture building WBiA, ZUT, Żołnierska 50 street, Szczecin


The town of Police is located at Łarpia and Odra rivers, but surprisingly there is no spatial connection with riverside. There are many polders between Łarpia and Odra, possible for investments only in very limited extent. Some kayak and boat piers located in Old Police are the only substitute of possibilities deriving from location of urban area at Goleniowska street and Mścięcino district. The workshop project is going to create and develop possibilities of spatial development of Łarpia riverside areas. There is also interesting area at Wojska Polskiego street available for revitalization and spatial transformation within the workshop.Międzynarodowe warsztaty


przestrzeń i FORMa | space & FORM


Integracja Łarpi z miastem – bulwary polickie


2 - 8 czerwca 2013


Miejsce: budynek architektury WBiA, ZUT, ul. Żołnierska 50, Szczecin


Police położone nad Odrą i Łarpią, oprócz portu morskiego i barkowego, w zasadzie nie są w żaden sposób połączone z wodą. Pomiędzy Odrą a Łarpią zlokalizowane są poldery, które w niedużym stopniu mogą być zagospodarowane. Zlokalizowane w Starych Policach nad Łarpią pomosty dla kajaków i łódek są namiastką możliwości, jakie stwarza bezpośrednie położenie części zurbanizowanej miasta w okolicy ul. Goleniowskiej oraz osiedla Mścięcino. Opracowany projekt mógłby wskazać możliwości wykorzystania i zagospodarowania terenów położonych nad Łarpią. Równolegle do rzeki rozciąga się ulica Wojska Polskiego, która jest obecnie mało interesująca, w jakimś stopniu zdegradowana przestrzennie. Ze względu na jej położenie, powinna ona tętnić życiem.


Warsztaty odbywają się na terenie Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego ul. Żołnierska 50 w Szczecinie.


The Workshop takes place at The Institute of Architecture and Spatial Planning Żołnierska 50, Szczecin, Poland.Niedziela 02.06.2013

Przyjazd uczestników warsztatów z Lwowa - Ukraina i Ankary - Turcja do Szczecina.

Sunday 02.06.2013

Arrival of participants from Lviv - Ukraine and Ankara - Turkey to Szczecin.

Poniedziałek 03.06.2013

Rozpoczęcie warsztatów. Prezentacja analiz terenu opracowania.

Wyjazd autobusem na teren Polic - wizja lokalna i konfrontacja na miejscu z wcześniej dostarczonymi materiałami.

Popołudnie: miejsce - IAiPP, s. 313

Organizacja czteroosobowych międzynarodowych grup studenckich

Omówienie wyników wizji lokalnej, problemów obszaru, zakresu pracy.

Pierwsze wizje dotyczące zagospodarowania terenu.

Monday 03.06.2013

Launching workshops. Presenting the analysis of the work area.

Field trip by bus to Police - case study area - visiting and comparison with earlier delivered data.

Afternoon: location - IAiPP, room 313

Organising of international student groups.

Discussion about: area visiting results, area problems and tasks, expected results description and presentation.

First ideas regarding land development.

Wtorek 04.06.2013 miejsce - IAiPP, s. 313

Praca w grupach nad rozwiązaniami urbanistycznymi terenu opracowania.

Prezentacja wyników projektów urbanistycznych wszystkich grup. Przedstawienie idei i rozwiązań projektowych.

Tuesday 04.06.2013 location - IAiPP, room 313

Working on spatial concepts in groups.

Group presentations for Urban Projects showing

ideas and design solutions.

Środa 05.06.2013 miejsce - IAiPP, s. 313

Dalsza praca nad rozpoczętymi projektami.

Wieczór

wspólne zwiedzanie miasta, zacieśnienie kontaktów między uczestnikami warsztatów.

Wednesday 05.06.2013 location - IAiPP, room 313

Continuation of project work.

Evening

visiting the city,  integration of  workshop participants.

Czwartek 06.06.2013 miejsce - IAiPP, s. 313

Praca w grupach nad koncepcją urbanistyczną i szczegółowe opracowanie wybranego terenu.

Ostateczne przygotowanie prezentacji w grupach projektowych.

Thursday 06.06.2013 location- IAiPP, room 313

Working on spatial concepts in groups and elaborating the selected area in detail.

Final preparation for group presentation.

Piątek 07.06.2013  miejsce - IAiPP, s. 313

Prezentacja wyników warsztatów, pytania i dyskusja, podsumowanie wyników warsztatów.

Friday 07.06.2013 location - IAiPP, room 313

Presentation of workshop projects, questions and discussion, summery of workshop results.

Sobota 08.06.2013

11.00 - 13.00 podsumowanie wyników warsztatów.

Saturday 08.06.2013

11.00 - 13.00 summery of workshop results.


Koordynacja organizacyjna


Dr inż. arch. Elżbieta Czekiel-Świtalska


Warsztaty 2012

Ogólnopolskie warsztaty urbanistyczne 2012

Ogólnopolskie Warsztaty Urbanistyczne 2012


- Urban ReStreet  - Wspomnienia


- Urban PoliHeart - PrzygotowaniaPierwsza część warsztatów odbyła się w Gdańsku, pod hasłem Urban ReStreet. Głównym celem było znalezienie pomysłów na ożywienie przestrzeni ulic Dolnego Miasta Gdańska, jako elementu procesu rewitalizacji tej dzielnicy. Jest to teren wymagający przekształceń, ponieważ obecnie przestrzeń ta jest w dużej części zdegradowana. Wiele znajdujących się tam budynków ma zabytkową wartość, jednak są one w bardzo złym stanie techniczny. Mieszkańcy tej dzielnicy nie mają poczucia bezpieczeństwa oraz uważają, że nie mają wpływu na poprawę otaczającej ich przestrzeni.ReSTREET
Co znaczy słowo „ulica”? Ulica to przestrzeń ogólnodostępna, gdzie może znajdować się miejsce dla pieszego, rowerzysty, samochodu oraz komunikacji zbiorowej. Ulica to wnętrze urbanistyczne, które oprócz podłogi o wyżej wymienionych funkcjach, posiada ściany, które wytworzy zabudowa. Ulica powinna być miejscem integracji w szczególności mieszkańców, ale żeby tak się stało to musi ona być miejscem, które będzie sprzyjało poczuciu bezpieczeństwa.


Dlaczego głównym hasłem pierwszej części warsztatów stała się ulica? Ulica jest miejscem, z którego musimy korzystać. Nie jesteśmy wstanie przemieszczać się bez wyjścia na ulicę. Jesteśmy skazani na przebywanie w przestrzeni ulicznej, a skoro tak to staje się ona istotnym elementem życia.


Ulice Dolnego Miasta są w dużej części zdegradowane, a w szczególności zabudowa otaczająca je mimo zabytkowego charakteru jest w złym stanie technicznym. To sprawia, że osoby przebywające w tych przestrzeniach nie mają poczucia bezpieczeństwa, a wręcz odwrotnie.


Podczas warsztatów szukane były rozwiązania, które przywróciłyby ulicy charakter sprzyjający poczuciu bezpieczeństwa i harmonii. Istotne było znalezienie rozwiązań, które sprawią, że ludzie zaczną identyfikować się z ulicami, przy których mieszkają, pracują lub po prostu tam przebywają.


Zaniedbane ulice sprawiają wrażenie, że są przestrzenią niczyją, ponieważ ludzie przebywają tam z konieczności a nie z wyboru.


Celem pierwszej części warsztatów było zrobienie z obecnych przestrzeni ulicznych, ulice które będą przyjazne, a ludzie będą mieć pozytywny związek emocjonalny z nimi.


Aktualnie trwają przygotowania do II edycji warsztatów urbanistycznych, które odbędą się w Szczecinie, a miejscem rozważań będzie fragment miasta Polic, położony w centralnej jego części. Zapraszamy Wszystkich do monitorowania Naszych działań.PoliHEART


Warsztaty URBAN poliHEART zakładają opracowanie idei urbanistycznej i koncepcji zagospodarowania przestrzennego obszaru, który może stać się centrum miasta Polic. Oparte będą na nowatorskim i oryginalnym podejściu do tematyki miejskiej oraz współpracy studentów Kierunku Architektury i Urbanistyki Szczecin ZUT i Gdańsk PG. Warsztaty odbędą się w dniach 10-13 maja 2012 r. Efektem końcowym będzie przedstawienie w dniu 13 maja w Szczecinie przy ul. Żołnierskiej 50 Sali 124 prezentacji wynikowej, zawierającej idee nowego „Serca Miasta Polic”.


Chcemy w sposób prosty i zrozumiały przedstawić mieszkańcom, władzą gminy oraz osobom zainteresowanym ukryty potencjał tego obszaru. Tak jak człowiek nie może żyć bez serca, tak każde miasto powinno mieć swoje serce, w którym będą koncentrować się najważniejsze funkcje, a ludzie będą chętnie tam przychodzić.Współpraca oraz patronat nad warsztatami:


Burmistrz Polic Władysław Diakun


Dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury dr hab. inż. Halina Garbalińska


Kierownik Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego, Wydział Architektury, Politechnika Gdańska dr hab. inż. arch. Piotr Lorens
Organizatorzy:


Urząd Miejski w Policach:


Mgr inż. arch. Anna Szostak


Mgr inż. arch. Stanisław Duda


ZUT:


Dr inż. arch. Elżbieta Czekiel-Świtalska


Dr inż. arch. Adam Zwoliński


Kamil Mularczyk


Filip Kłosowski


 zakończenie warsztatów